Hertas sida.        Herta´s page.    Herta har även en egen länk

   

Herta (Hexa) med ny husse! Herta (Hexa) with new owner!

    

 

Mor och dotter tigger bulle!    Mother and daughter begging for a piece!

 

  

Hexa vallar för första gången!    Hexa, the first time herding!

   

Hexa 7 månader.        Hexa 7 months old.

Hexa och Clara vaktar grinden.    Hexa and Clara is guarding the gate.

Med husse i skogen.

       

Hexa på "Kelpiedagen" 6/11 2011. Hexa at "Kelpie-day" 6/11 2011.