Ivars sida

 

                         

            

 

Fotvårdsterapeuten Ivar!

      

På kennelträff 2012.         

  

Ivar på utställning hösten 2012.

    

Utställning juni 2013. Excellent, CK och BIM!