Mirakels sida

Den 24 januari 2015 föddes en dotter till Rostaggens Jill och Orchis Norne, trots att dräktighetstestet var negativt. En glad överraskning!